Abone Ol

Trending News

Genel

Sokrates Sözleri 

Sokrates Sözleri

”Kendilerini bilgili olarak satanlar gerçekten en bilgisiz olanlardır.”

”Atlar at olarak doğar; insanlar insan olarak doğmaz, insan olunur.”

”Kendini bil.”

”İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ayaklarım var ya diyebilen insandır.”

”Bir şey bilmediğim dışında başka bir şey bilmiyorum.”

”Felsefe hayretle başlar.”

”Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez.”

”Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.”

”Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.”

”Kötü insanlar yeyip içmek için yaşarlar. İyi insanlar ise yaşamak için yeyip içerler.”

”Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız.”

”İnsan bildiğini öğrenir.”

”Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.”

”Tehlike karşısında direnişe geçmek; ölümü ve diğer tehlikeleri değil, sadece namusu dikkate almaktır.”

”Bir şey, Tanrı emrettiği için mi doğrudur; yoksa doğru olduğu için mi Tanrı onu emreder?”

”Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.”

”Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?”

”Ey Atinalılar! Beni dinsizlikle suçluyorusunuz; oysa bilgisizlik daha büyük bir günah değil midir?”

”Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.”

”Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.”

”Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.”

”Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.”

”Bir değil bin kere ölmem gerekse bile yolumdan dönmeyeceğim.”

”Akıllıca yönetilen bir toplumda, her insanın çıkarı ilkelere ve toplumsal davranışa bağlı olur.”

”Bütün sözlerinizi ve hareketlerinizi övenleri değil; hatalarınızı nazikçe eleştirenleri sadık kabul edin.”

”Zihin dönüp kendini incelemeye başlamadan gerçek felsefe yapılamaz.”

”Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.”

”İnsan bildiğini öğrenir.”

”Kimse bile bile kötü değildir. Her kötülük, yanlış yargılar ve yanlış düşünceler, bilgi sanılan bilgisizlikten doğar.”

”Kainatta tesadüfe tesadüf edilmez.”

”Başkalarının sizi eleştirmesini engellemek yerine, mümkün olduğunca daha iyi biri olmaya çalışmalısınız.”

”Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.”

”Fazilet, ruhun güzelliğidir. Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.”

”Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.”

”İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır.”

”Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.”

”Değişimin sırrı, eski ile savaşmak değil, tüm enerjini yeniyi inşa etmeye odaklamaktır.”

”Ben bilmediğimi bildiğim için, diğer insanlardan daha akıllıyım.”

”Bilen insan kötülük yapmaz.”

”Fazilet, ruhun güzelliğidir.”

”Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.”

”O alışılmış işaret, beni durdurmaktan geri durmazdı, yapacağım şey iyi olmasaydı.”

‘Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter.”

”Her durumda evlenin. İyi bir eşiniz olursa mutlu olursunuz. Eşiniz kötü olursa filozof olursunuz.”

”En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.”

”Size ne yapacağınızı söyleyebilirler, ama ne düşüneceğinizi asla.”

”Her seferinde, karşımdakinin bilgeliğini çürüttükçe, orada hazır bulunanlar benim o alanda bilge olduğumu sandılar.”

”Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.”

”Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.”

”Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer?”

”Öğrenmek, eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka birşey değildir.”

”İyi konuşup konuşmadığımın ne önemi var? Söylediklerimin doğru olup olmadığına bakın sadece.”

”Kendini toplum için önemli gören ve değeri olduğuna inanan bir kimse,” yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim? ” diye düşünmemelidir.”

”Maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz.”

”Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.”

”Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir.”

”Bir insanın onsuz yapabileceği ne kadar çok şey vardır.”

”İş göremeyen adama tembel denmez, tembel o adamdır ki, iş görmeye zorlansa elinden bir şey gelir.”

”Beni dinleyenlerden kimileri iyi, kimileri kötü insan olduysa sonradan, bunun suçunu bende aramak haksızlık olur.”

”Ne yaparsa yapsın tek şeye bakmalıdır insan: doğru mu yanlış mı yaptığına, yürekli bir adam gibi mi, korkak gibi mi davrandığına…”

”İnsan ruhunun üstlendiği veya katlandığı her şey, bilgeliğin rehberliği altında olduğu zaman mutluluğa sağduyudan yoksun kaldığında da, felakete götürür.”

”Delilik, düpedüz bir dert değildir, tersine en büyük zekalar, onunla Helen ülkesine gelmiştir.”

”Güç olan ölümden kaçınmak değil, kötülükten kaçınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.”

”Barışı, düzeni ve iyi niyeti sağlamak için nesnelerin ve olayların iç yüzünü kavramak yeterdi.”

”Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz, yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz.”

”Ölümden sakınmak o kadar zor değildir, zor olan kötülüklerden sakınmaktır, çünkü kötülük ölümden hızlı koşar.”

”Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız , yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.”

”Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir”

”Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.”

”Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz,yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz.”

”En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.”

”Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.”

”Asıl sorun, ölümden sakınmak değil, haksızlıktan sakınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.”

”Endişelerinizden kurtulmak istiyorsaniz , yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.”

”Ne duruşmada, ne savaşta, ne de başka bir yerde insan kendini ölümden kaçmak için her şeyi yapacak duruma getirmemeli…”

”Konuşmacının asıl erdemi doğruyu söylemekse, hakimin erdemi de, söyleyişe değil söylenendeki doğruya bakmaktır.”

”Savaşlarda çok kez görülür, bir kimse silahlarını atmakla, kendini kovalayanlardan aman dilemekle kurtulabilir ölümden.”

”İnsanları öldürerek, kötülük içinde yaşadığınızın yüzünüze vurulmasını engelleyeceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.”

”Aslında söylediklerimden çok, sakladıklarımda gizliyim. En iyisi anlamak için, konuştuklarımdan çok, sustuklarıma kulak ver.”

”Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.”

”Herhangi biri, benden özel olarak, aynı anda başkalarının duymadığı bir şey duyduğunu ya da öğrendiğini savlarsa, bilin ki yalan söylüyordur.”

”Ötekiler birşey bilmedikleri halde kendilerini bilge sanırken,onun bilgeliği,birşey bilmediğini bilme anlamında bir bilgeliktir.”

”Hayatımı yitireceğimi bildiğimde dahi, hiç kimsenin karşısında ölüm korkusuyla geri adım atmadım ve haksızlıklara göz yummadım.”

”İnsan adalet için gerçekten savaşmak ve birazcık yaşamak istiyorsa, bunun tek yolu özel yaşama çekilmek ve kamu yaşamından uzak durmaktır.”

”Dikkatinizi tek şeye yöneltin: savlarımın doğru olup olmadığına. Bir yargıcın asıl erdemi de budur; nasıl meydan konuşmacısınınki, gerçeği söylemekse.”

”Kötülük olduğunu bildiğim şeylerden korkarım; ama iyilik olup olmadığını bilmediğim şeylerden hiçbir zaman ne korkarım ne de kaçarım.”

”Ayrılma saati geldi ve kendi yollarımıza gidiyoruz; ben ölmeye, siz yaşamaya. hangisinin daha iyi olduğunu yalnızca tanrı bilir.”

”Kendimi şimdi savunduğum şekilde savunduktan sonra ölmeyi, yalvarıp yakararak ölümden kurtulmaya yeğ tutarım.”

”Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum.”

”Benim mahkum olmama sebep olan, başkalarından görmeye alıştığınız ancak bende görmediğiniz merhamet dilenciliğidir.”

”Çoğunluğun ne düşüneceğinden bize ne? Düşüncelerine önem verilmeye değer bilge kişiler, nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranıldığını düşüneceklerdir nasıl olsa.”

”Adalet yolunda çaba sarf eden bir kimsenin, kısa bir zaman olsun yaşayabilmesi için, politikacı değil de sıradan, ama bilinçli bir vatandaş olarak kalması gerekiyor.”

”Konuşmak için para almadım, para almadığım içinde susmadım. Zenginlerin olduğu kadar yoksulların da sorularına açık oldum, beni dinlemek isteyen herkese yanıtlar verdim.”  

”Dürüst bir insan daima çocuk kalır.”

”Gençler gibi süslü cümlelerle konuşmak istemiyorum. Benim gibi yaşlı adama yakışmaz.”

”Tek gerçek bilgelik hiçbir şey bilmediğinizi bilmektir.”

”Güvendikçe yenildim, yenildikçe değiştim.”

”Bilgi ruhun gıdasıdır.”

”Güzelliğin anlamı gereği, güzel olan her şey güzelleşir.”

”Tüm insanların ruhları ölümsüzdür ama dürüst olanların ruhları hem ölümsüz hem de ilahidir.”

”Umut her daim vardır.”

”Tokgözlülük doğal zenginliktir; lüks ise yapay yoksulluk.

”Ben kimseye bir şey öğretemem, yalnızca düşünmeye yöneltebilirim.”Related posts

Bir cevap yazın

Required fields are marked *