Abone Ol

Trending News

Genel

İbnü`l Arabi Sözleri 

İbnü`l Arabi Sözleri

Allah, kendi davasını sahiplenenleri sahipsiz bırakmaz.

Faydasız ilim, şifasız ilaca benzer. Güzel ilim, çalışma ile beraber olandır.

Söylediğin söze dikkat et. Örneğin, bir insan mümin kardeşine kafir dese, o kelime dediği yere gider. Eğer dediği gibiyse, orada kalır, değilse söyleyene geri gelir.

ibnül arabi sözleri ile ilgili görsel sonucu

Allah’ım maksadım sensin ve senin rızan da arzumdur.

Nafilelerde acele edip, farzlarda tembel davranmak hevâya uymanın alâmetlerindendir.

ibnül arabi sözleri ile ilgili görsel sonucu

Bir kişi kendi ihsan ve iyiliğinin bolluğundan bahsedip duruyorsa elinden çıkıveren bir kötülük (onu mahcup edip) susturuverir. Ama Allah’ın ona ihsanının bolluğundan bahsedip duran kişi, elinden kötülük de zuhur etse susmaz (Allah’ın ihsanından bahsetmeye devam eder).

ibnül arabi sözleri ile ilgili görsel sonucu

Daima bilgili kişileri dinle. Bir işi bitirince, yeni bir işe başla.

Sıkıntılar mevhibelerin sergisidir.

ibnül arabi sözleri ile ilgili görsel sonucu

Cenâb-ı Hak sürekli olarak bir işi senin için neticelendirip semerelendiriyorsa, bu, Allah Teâlâ’nın seni o iş üzere ikâme ettiğinin delilidir.

Allah sana servet ihsan etmişse, onu Allah’ın razı olacağı yerlere sarf et. İnsan, nimeti arttıkça, şükrünü artırmalı. Şükür etmeyenlerin Kalbine dalgınlık gelir. Bunların dilleri zikrullaha, kalpleri de huzura kavuşamaz.

ibnül arabi sözleri ile ilgili görsel sonucu

Bir makamdan, ona yenice gözlerini çevirip bakan kişi de bahsedebilir, o makama çoktan ulaşmış kişi de. Bu ancak basiret ehline açık (bir fark)tır.

Devletin büyüklerine dil uzatma. Hataları olursa onlara aittir. Senin tutu­mun, emirlere uymak, düzeni bozmamak olmalı. Eğer tenkit edeceksen, sıfatı tenkit et, öze dokunma. Methedersen, her ikisini de methet.

Manevi tabir için izin verilmiş kişinin sözleri; dinleyenler tarafından anlaşılır ve onun işaretleri insanlara gayet açık görünür.

Ä°lgili resim

Hakikat erbabının ifadeleri ya vecdlerinin coşkunluğu sebebiyle ya da müridi irşad etmek kastıyladır. Birincisi sülûk ehlinin, ikincisi ise tahkik ve temkin ehlinin halidir.

Eğer söz sahibi isen, hak ile söyle, hak İle hükmet. Heva ve hevese uyma.ibnül arabi sözleri ile ilgili görsel sonucu

 Related posts

Bir cevap yazın

Required fields are marked *